Ucuz terapi hizmetlerine ulaşmak bile büyük lüks

Ekonomik kriz yurttaşın psikolojisini bozdu, hayat pahalılığı nedeniyle psikoterapi hizmetlerine erişim de zorlaştı. Uzmanlar ucuz ve ulaşılabilir bir ruhsal takviye için aile sıhhati merkezlerinde uzman ruhsal danışman hizmeti verilebileceğini, genel sigortaların psikoterapi seanslarının fiyatlarını muhakkak ölçüde karşılayabilecğini ve mahallî idarelerin bu hususta inisiyatif alabileceğini söyledi.

“EŞİTSİZLİĞİN AYNASI”

Psikiyatr Cemal Dindar, ekonomik kriz ve fakirleşme nedeniyle psikoterapi hizmetlerine gereksinimin daha da artacağını söyledi. Dindar, “Ekonomik kriz ve süratli fakirleşmenin yarattığı kayıplar ruhsal zorlanmalar yaratıyor. Psikiyatrik-psikolojik hizmetlerin örgütlenme biçimi, toplumdaki eşitsizliklerin de bir aynası üzere. Bir yanda kurumlarda taban fiyatla bir ay çalışan psikologlar, terapistler, öte yanda taban fiyat ölçüsüne yaklaşan saatlik vizite fiyatı alanlar… Psikoterapi, üst-orta sınıfa verilebilen bir hizmet” diye konuştu. Dindar, kelamlarını şöyle sürdürdü:

“Devlet hastanelerinin büyük kısmında verilen psikiyatrik hizmeti hem nitelik hem de nicelik olarak kâfi bulmak için vicdansız olmak gerekir. Devlet hastaneleri, yalnızca bizde değil dünyanın çok büyük kısmında birer ilaç distribütörlüğü misyonu görüyorlar. Terapi hizmetlerinin daha ulaşılabilir olması için lokal idarelerin inisiyatif alabilir.”

EN BÜYÜK NEDEN İKTİSAT VE PANDEMİ

Psikiyatri Uzmanı Dr. Dilek Erkan, pandemi ve ekonomik etkenler nedeniyle ruhsal rahatsızlıklarda artışlar olduğunu söyledi. Erkan, devlet hastanelerindeki poliklinik hizmetlerde yoğunluk nedeniyle terapi yerine ilaçların tercih edildiğini belirterek “Bunun en değerli nedenlerinden bir tanesi psikoterapi uygulamalarına erişimin güç, bekleme listelerinin kalabalık ve tedavinin maliyetli olması. Ruh sıhhati alanındaki sıhhat hizmetleri gerektiği üzere uygulanamıyor” dedi. Kimi ülkelerde genel sıhhat sigortalarının psikoterapi seanslarının fiyatlarını muhakkak ölçüde ve standartlarda karşıladığını belirten Erkan, “Bizde de olması gereken, vatandaşın sıhhat teminatının psikoterapi hizmetlerini de kapsar biçimde düzenlenmesidir. Her hastaya en az 20 dakikanın ayrıldığı poliklinik şartlarında psikiyatri tabipleri vazifelerini sağlıklı bir halde yerine getirebilecekler” sözlerini kullandı.

AİLE SIHHATİ MERKEZLERİNE PSİKOLOG ÖNERİSİ

Psikolog Dr. Bora Küçükyazıcı, ulaşılabilir ve uygun ruhsal hizmetlerin aile sıhhati merkezleri ve devlet hastaneleri yapısında ele alınabileceğini belirtti. Küçükyazıcı, “Her aile sıhhati merkezinde uzman ruhsal danışman yahut klinik psikolog istihdam stratejisi devreye alınabilir. Tüm bu adımlar için toplumsal şuurlu vatandaşların, akıl ve ruh sıhhati konusunda yardım ve takviye talep ediyor olması gerekir. Yurttaşın ruhsal takviye talebi varsa ve bu dayanak karşılanamıyorsa bu durum vilayet ve ilçelerin ilgili ünitelerine dilekçe ile bildirebilir” diye konuştu.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir