Türkiye’nin ilk ‘Çocuk Adalet Merkezi’ açılıyor: Çocuk dostu usuller uygulanacak

Adalet Bakanlığı ile Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı arasında bu yıl 23 Mart’ta imzalanan Çocuk Adalet Merkezi kurulmasına dair iş birliği protokolü kapsamında inşa edilen merkez tamamlanarak hizmete hazır hale getirildi.

Yargı Reformu Stratejisi ve İnsan Hakları Eylem Planı’nda (İHEP) yer alan, çocukların adli süreçlerde üstün yararlarının gözetilmesi, korunması ve ikincil örselenmesinin önüne geçilmesi hedefi doğrultusunda “onarıcı adalet” yaklaşımıyla inşa edilen ÇAM Projesi ile suça sürüklenen çocukların adli süreçlerden olumsuz etkilenmesinin engellenmesi, mağdur çocukların rehabilitasyonlarının gerçekleştirilmesi, adli süreçte çocuklara yönelik koruyucu ve destekleyici tedbirlerin alınması amaçlanıyor.

Çocukların üstün yararı gözetilerek tasarlanan merkezde çocuk hakkındaki adli iş ve işlemlerin yürütülmesinde görev alan tüm ilgili birimlerin yanı sıra çocukların sosyal ve fiziksel gelişimine katkı sağlayacak parklar, bahçeler, oyun alanları bulunuyor.

Merkezde Çocuk Mahkemesi, Çocuk Soruşturma Bürosu, Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü, Adli Görüşme Odaları (AGO), çocuk polisi, avukatlar, hukuk kliniği, adli tıp irtibat bürosu gibi birçok adli birim ve kişi bir arada bulunuyor. ÇAM’da duruşmaların çocuk dostu duruşma salonlarında cübbe giymeyen yargı mensupları ve avukatlar tarafından yapılması, polis noktasında da yine sivil giyimli görevlilerin bulunması öngörülüyor.

Mağdur ve tanık çocukların adli süreçten olumsuz etkilenmemesi, AGO’larda uzmanlar eşliğinde beyanlarını verebilmeleri, suça sürüklenen çocukların tekrar suçla temas etmemeleri için en uygun tedbirlerin uygulanması, özellikle ilk defa suça sürüklenen yaşı küçük çocukların mümkün olduğu kadar soruşturma ve kovuşturmaya konu edilmemesi yönündeki adımların da bu merkezde atılması hedefleniyor.

– ÇOCUK DOSTU USULLER UYGULANACAK

Bu kapsamda ÇAM’da suça konu eyleme değil, çocuğa odaklanılacak. Çocuklar, uzmanlar aracılığıyla dinlenecek, ilgi alanları tespit edilerek bu yönde yükümlülükler içeren tedbirler alınacak.

ÇAM’da çocuğun üstün yararı gözetilerek tedbir odaklı onarıcı adalet mekanizmaları birlikte değerlendirilerek suç ve suç ortamlarından uzaklaştırılması sağlanacak, suç işlemeyi bir yaşam biçimi haline getirmeleri önlenecek. Çocuklara yönelik tüm adli işlemler yetişkinlerden ayrı olarak çocuk dostu ortamda yine çocuk dostu usuller uygulanarak gerçekleştirilecek.

ÇAM ile çocukların eğitimlerine devam edebilmeleri, sportif faaliyetlerde bulunabilmeleri, meslek edinmeleri ve bu merkez sayesinde arkadaşlıklar kurmaları planlanıyor. Çocuk adalet sisteminde görev alan birimleri bir araya getiren ÇAM modelinin ülke genelinde uygulanması ve yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir