Danıştay’dan ‘e-tebligat’ kararı

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi Başkanlar Kurulu, telefon veya elektronik posta adresine elektronik tebligata ilişkin bilgilendirme mesajı gönderilmemesinin tebligatın geçerliliğini etkileyen bir unsur olup olmadığına ilişkin bölge idare mahkemeleri arasındaki aykırılığın giderilmesi amacıyla Danıştay’a başvurdu.

İstemi görüşen Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu, Vergi Usul Kanunu’nun 107/A maddesi uyarınca yapılan elektronik tebligata ilişkin telefon veya elektronik posta adresine bilgilendirme mesajı gönderilmemesinin, tebligatın süresi ve geçerliliğini etkilemeyeceğine karar verdi.

Kanun koyucunun Vergi Usul Kanunu’nun 107/A maddesi ile elektronik ortamda tebligat yapılabilmesine imkan tanıyacak düzenlemeler gerçekleştirdiği aktarılan kararda, bu madde uyarınca verilen yetkiye dayanılarak yayımlanan 456 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında Gelir İdaresi Başkanlığınca Elektronik Tebligat Sistemi kurularak faaliyete geçirildiği hatırlatıldı.

Kararda, Vergi Usul Kanunu’nun 107/A maddesi uyarınca tebliğ evrakının muhatabın elektronik ortamdaki adresine ulaştığı tarihi izleyen 5’inci günün sonunda tebliğ edilmiş sayılacağı vurgulandı.

– “EVRAKIN MUHATABIN ELEKTRONİK ADRESİNE ULAŞTIĞI TARİH ESAS ALINMIŞ”

Vergi Usul Kanunu’nda elektronik ortamda yapılan tebligata ilişkin ayrıca muhatabın elektronik tebligat sistemine başvuru sırasında veya daha sonra bildirilen telefon numarasına, elektronik posta adresine bilgilendirme mesajı gönderilmesi gerektiğine yönelik herhangi bir düzenlemenin bulunmadığına işaret edilen kararda, şu tespitlere yer verildi:

“Elektronik ortamda yapılan tebligatın muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen 5’inci günün sonunda yapılmış sayılacağına ilişkin düzenlemede de 5 günlük sürenin başlangıcı olarak SMS veya elektronik posta ile bilgilendirme tarihi değil, tebliğe konu evrakın muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarih esas alınmış, ayrıca tebligatın yapılmış sayılması için elektronik adrese ulaştığı tarihten 5 günlük bir süre öngörülmüştür.”

Anayasa Mahkemesinin de muhatabın elektronik ortamda tarafına iletilen tebligattan haberdar olabilmesinin internet vergi dairesi aracılığıyla kendi elektronik adresine erişim sağlamasına, elektronik adresini kontrol etmesine bağlı olduğunu belirttiği kaydedilen kararda, Yüksek Mahkemenin düzenlemenin muhataplara öncelikle elektronik posta adreslerini belirli aralıklarla kontrol etme yükümlülüğü yüklediğini, bu yükümlülüğe beşer günlük aralıklarla uyulduğu takdirde hukuki yollara başvuru süresi yönünden herhangi bir hak kaybının olmayacağını ifade ettiği aktarıldı.

Kararda, Elektronik Tebligat Yönetmeliği’ne paralel olarak Genel Tebliğ’de de elektronik ortamda tebligat yapılacak muhatabın bildirilen mobil telefon numarası veya elektronik posta adresine tebligata ilişkin bilgilendirme mesajı gönderilebileceği ancak bunun herhangi bir nedenle muhataba ulaşmamış olmasının tebligat süresi ve geçerliliğini etkilemeyeceğinin düzenlendiği vurgulandı.

Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulunun kararında şunlar kaydedildi:

“Vergi Usul Kanunu’nun 107/A maddesi uyarınca muhatabın elektronik tebligat sisteminde kayıtlı olan e-Tebligat adresine yapılan tebligata ilişkin olarak elektronik tebligat sistemine başvuru sırasında veya daha sonra bildirilen telefon numarasına veya elektronik posta adresine bilgilendirme mesajı gönderilmemesi yapılan tebligatın süresini ve geçerliliğini etkilemeyecektir.”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir